ราคาย้อนหลัง จาก 07 ธันวาคม 2560 ถึง 14 ธันวาคม 2560

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
14/12/2560 30.75 31.25 30.25 30.25 2,804,500 86,061,650
13/12/2560 30.25 31.50 30.00 30.50 14,020,600 432,836,800
12/12/2560 32.50 32.50 29.25 29.50 25,000,800 757,264,425
08/12/2560 35.50 36.00 33.50 33.50 17,116,000 594,819,750
07/12/2560 36.75 38.50 36.50 36.75 62,847,000 2,350,301,875
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น