ปรับปรุงเมื่อ: 15 ธันวาคม 2560 (12:29)


ชื่อย่อหุ้น

THG

ราคาล่าสุด

30.25

สกุลเงิน

THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,379,100

เปลี่ยนแปลง
-
% เปลี่ยนแปลง
-
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
30.25 / 50,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
30.50 / 198,800
วันก่อนหน้า
30.25
ราคาเปิด
30.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
30.00 - 30.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
29.25 - 38.50วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %